**ขั้นตอนการ รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคมออนไลน์ แบบละเอียด (อัพเดทปี 2564)

by goodmaterial
รายงานตัวว่างงาน

รายงานตัวว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงาน

ลงทะเบียนว่างงาน ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์
– ประกันสังคมออนไลน์
– ลงทะเบียนว่างงาน

1.ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์
2.ลงทะเบียนว่างงานกี่วันได้เงิน
3.ลงทะเบียนว่างงาน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

รายงานตัวว่างงาน ‘ประกันสังคม’ กี่วันได้เงิน?

วิธีลงทะเบียนคนว่างงาน และรายงานตัวคนว่างงาน ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

กี่วันได้เงิน https://finstreet.co/unemployed-social-security/

 

รายงานตัวว่างงาน  201,000   ฿52.83  1  34
รายงานตัวว่างงานประกันสังคม  49,500  ฿0  1  39
รายงานตัวว่างงานก่อน7วัน 9,900 ฿0 1 33
รายงานตัวว่างงาน กี่วันได้เงิน2563  9,900 ฿18.66 1 21
รายงานตัวว่างงานออนไลน์ 5,400 ฿0 1 37

You may also like

Copyright © 2023 สงวนสิทธิ์ทุกประการ Good Material