ประกันสังคมถือหุ้นอะไรบ้าง เรียงลำดับตามมูลค่าปัจจุบัน (อัพเดท 28 พฤษภาคม 2564)

by goodmaterial
ประกันสังคมถือหุ้นอะไรบ้าง
เดือดร้อนจะแย่แล้ว “ประกันสังคม” ไม่ช่วยอะไรเราเลย ผมได้ยินประโยคนี้บ่อยมาก มีอยู่ช่วงหนึ่งเกิดกระแสจนติดแฮชแท็ก
#จ่ายประกันสังคมแล้วได้อะไร แต่บทความนี้จะไม่ได้พูดถึงว่า สำนักงานประกันสังคม คือใคร มีหน้าที่ช่วยผู้ประกันตนอย่างไร แต่บทความนี้ Good Material จะมาเล่าว่า… เงินที่เจ้าของกิจการ และ พนักงานได้จ่ายไป ประกันสังคมนำไปถือหุ้นอะไรบ้าง
สำนักงานประกันสังคมเอาเงินนี้ไป
ลงทุนในบริษัทและกองทุนต่างๆ
เพื่อรักษาเสถียรภาพของเงิน
ป้องกันเงินจากเงินเฟ้อ และสร้างโอกาส
ที่จะให้เงินงอกเงยจากเงินปันผล
.
เงินปันผล ส่วนนี้เอง ที่เป็นส่วนสำคัญ
ที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสิทธิรักษาพยาบาล
ตามสิทธิประกันสังคมของเราทุกคน
.
นอกจากเรื่องของโอกาสทางการลงทุน
อีกหนึ่งประโยชน์จากเงินก้อนนี้คือ
การรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นอีกด้วย
เนื่องจากเงินมีจำนวนมาก จึงสามารถ
เข้าไปซื้อหุ้นในช่วงที่ตลาดตกลงมา
หรือเรียกว่า พยุง ตลาดนั่นเอง

Table of Contents

ประกันสังคมถือหุ้นอะไรบ้าง รายชื่อ 14 บริษัทที่สำนักงานประกันสังคมได้นำเงินของคุณไปลงทุนไว้มากที่สุด

1. PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E 15.59 (เท่า)  / P/BV(เท่า) 1.18
อัตราเงินปันผลตอบแทน 2.55 (%)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 1,121,097.60

สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 574,827,700 หุ้น x 39.25 บาทต่อหุ้น = 22,561,987,225 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 5 สัดส่วน 2.01 %]

2. SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 12.60   / P/BV(เท่า) 1.60
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.17
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 530,400.00

สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 47,236,150 หุ้น x 442 บาทต่อหุ้น = 20,878,378,300 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 3 สัดส่วน 3.94 %]

 

3.AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) N.A.  /  P/BV(เท่า) 7.32
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.31
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 889,284.82
สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 269,902,300 หุ้น x 62.25 บาทต่อหุ้น = 16,801,418,175 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4 สัดส่วน 1.89%]

4.ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 18.21  /  P/BV(เท่า) 8.20
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.84
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 567,877.12

สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 92,455,400 หุ้น x 169 บาทต่อหุ้น = 15,624,962,600 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4 สัดส่วน 3.94 %]

 

5.CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 41.80  /  P/BV(เท่า) 5.48
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.48
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 545,723.41

สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 238,282,500 หุ้น x 60.75 บาทต่อหุ้น = 14,475,661,875 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 6 สัดส่วน 2.65 %]

6.BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 57.09  /  P/BV(เท่า) 3.83
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.56
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 341,678.04
สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 623,403,800 หุ้น x 21.50 บาทต่อหุ้น = 13,403,181,700 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 5 สัดส่วน 3.92%]

7.SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 12.36  /  P/BV(เท่า) 0.82
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.25
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 346,353.50
สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 115,334,200หุ้น x 102 บาทต่อหุ้น = 11,764,088,400 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 6 สัดส่วน 3.4%]

8.KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 8.44  /  P/BV(เท่า) 0.63
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.09
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 283,134.65
สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 94,291,000 หุ้น x 119.50 บาทต่อหุ้น = 11,267,774,500 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4 สัดส่วน 3.98%]

9.BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 13.30  /  P/BV(เท่า) 0.47
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.18
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 218,562.51

สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 93,524,700 หุ้น x 114.50 บาทต่อหุ้น = 10,708,578,150 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 สัดส่วน 4.9%]

10.CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 8.54  /  P/BV(เท่า) 1.12
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.68
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 234,656.35
สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 268,432,800 หุ้น x 27.25 บาทต่อหุ้น = 7,314,793,800 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 5 สัดส่วน 3.12%]

11.BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) N.A.  /  P/BV(เท่า) 0.69
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.58
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 34,767.31

สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 198,307,697 หุ้น x 25.25 บาทต่อหุ้น = 5,007,269,349.25 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 14.4%]

12.HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

HMPRO : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 34.56  /  P/BV(เท่า) 7.91
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.17
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 181,486.53
สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 358,568,012 หุ้น x 13.80 บาทต่อหุ้น = 4,948,238,565.6 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 5 สัดส่วน 2.73%]

13.CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 25.66  /  P/BV(เท่า) 3.11
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.39
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 226,644.00
สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 96,900,800 หุ้น x 50.50 บาทต่อหุ้น = 4,893,490,400 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4 สัดส่วน 2.16%]

14.OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ค่าสถิติสำคัญ (ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564)
P/E (เท่า) 33.32  /  P/BV(เท่า) 3.79
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.32
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 363,000.00

สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้น 153,349,808 หุ้น x30.25 บาทต่อหุ้น = 4,638,831,692 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)

[ประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 5 สัดส่วน 1.28%]

หุ้น 14 บริษัทมีมูลค่ารวมประมาณ 164,276,000,000 บาท (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
มาถึงตรงนี้พอจะเห็นแล้วว่า เงินที่ประกันสังคมเก็บจากเราไปทุกเดือนนั้นไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสดแล้ว ยังไปลงทุนในกิจการที่แข็งแรงอีกด้วย ถ้าเกิดเหตุที่จะต้องขายหุ้นออกไปอย่างกระทันหันเพื่อนำเงินออกมาช่วยเหลือเรายามลำบากเช่นช่วงเวลานี้ ทางประกันสังคมเองก็ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงของ การที่มูลค่าทรัพย์สินจากการเทขายหุ้นพร้อมกันของตลาด (Panic Sell) มูลค่าของเงินก็ยิ่งมีโอกาสให้ผลตอบแทนแย่ลง และตลาดหุ้นโดยรวมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย
.
.
คำถามถัดมาคือ พอร์ตการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมบริหารมีมูลค่าเท่าไหร่
.
คำตอบคือ… 266,869.8 ล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
แต่ถ้าเทียบมูลค่าวันเดียวกันก่อนปีก่อน (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) พอร์ตการลงทุนมีมูลค่า 216,491.87 ล้านบาท
หมายความว่า 1 ปี มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง 50,378 ล้านบาท

สรุป

ผมคงไม่มีคำตอบให้ว่า ประกันสังคม จ่ายไปแล้วได้อะไร ?? แต่คงทราบแล้วว่า ประกันสังคมถือหุ้นอะไรบ้าง แล้วมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่
มีแค่คำถามว่าเงินประกันสังคมพวกนี้คุ้มค่ากับที่เราจ่ายหรือไม่ เพื่อนๆลองช่วยกันตอบให้ผมทราบหน่อยนะครับ
**รู้หรือไม่ ?!? สำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ปั้มน้ำมันบางจาก
———————–
  • หากท่านต้องการนำเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็ปเราไปใช้งานเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้โดยไม่มีผลประโยชน์ โปรดติดลิ้งค์เครดิตกลับมาหาเราที่หน้านี้
  • ข้อมูลจาก

You may also like

Copyright © 2023 สงวนสิทธิ์ทุกประการ Good Material