Preventive Maintenance คือ ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

by goodmaterial
Predictive Maintenance is1

หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและทรัพยากร คุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “ ถ้ายังไม่พังอย่าพึ่งซ่อม” ความคิดนี้อาจใช้ได้ผลในระยะสั้น แต่ การบำรุงรักษาเชิงรับ Reactive Maintenance นี้อาจทำให้สิ้นเปลืองเงินหลายแสนบาทในแต่ละปี เนื่องจากขาด การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance อย่างสม่ำเสมอ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณเครียดและต้องใช้เวลานานในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาที่มากกว่าเดิมหลายเท่า

หากทีมของคุณยังคงใช้วิธีการบำรุงรักษาเชิงรับอยู่ ถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว เพราะการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เข้มงวดนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ Good Material ได้เขียนถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วิธีการ ข้อดีข้อเสีย  ตัวอย่าง และ เครื่องมือที่จะเพื่อให้บริษัทและเครื่องจักรของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : Preventive Maintenance คือ ?

PM : Preventive Maintenance  คือ การคาดการณ์และป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ในอนาคต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบ, บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์หรือวัสดุอยู่ตลอดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการนี้ยังช่วยลดการบำรุงรักษาเชิงรับรวมถึงยังมีเวลาเพิ่มในการทำงานด้านอื่นๆอีกด้วย

ตามหลักทั่วไป การป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้านั้นถือว่าดีกว่าอยู่แล้ว การบำรุงรักษาเชิงป้องกันช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดโดยการส่งเสริมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ดีที่สุด รายการต่อไปนี้แสดงถึงวิธีการบางประการที่ทีมดูและทรัพย์สินและฝ่ายซ่อมบำรุงสามารถอยู่เหนือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในแผนกของตนได้:

 • กำหนดเวลาและดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
 • ทำความเครื่องจักรและทรัพย์สินเป็นประจำ
 • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อลดการสึกหรอ
 • ปรับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีที่สุด
 • ซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุด
 • ดูแลน้ำมันหล่อลื่นให้สะอาดอยู่เสมอ

ประโยชน์ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคืออะไร?

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) มีเป้าหมายครอบคลุม 2 ประการ : เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และเพิ่มผลผลิต และ เพื่อให้ผู้คนและทรัพย์สินปลอดภัยจากอันตรายจากอุปกรณ์ต่างๆ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและทีมสามารถใช้หลักการของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ประหยัดเงินโดยการยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
 • เพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสบาดเจ็บของพนักงาน
 • ลดค่าเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นของอุปกรณ์ต่างๆลง
 • ป้องกันอุปกรณ์หลักพังก่อนเวลาอันควร
 • ลดขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจจับที่ไม่จำเป็นลง
 • พร้อมรับมือและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานประจำวันลง
 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ (Machine Reliability)

 

ประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมีอะไรบ้าง?

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบ่งออกเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลา, การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามปริมาณการใช้งานหรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน

1.การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลา

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามระยะเวลาคือการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการผลิตในกรณีที่พบความชำรุดหรือเสียหาย

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามเวลาเหมาะที่สุดสำหรับสินทรัพย์ที่มีขอบเขต (เช่นอุปกรณ์ดับเพลิง / รักษาปลอดภัย) และทรัพย์สินที่สำคัญ (เช่นระบบ HVAC และปั๊มต่างๆ) รวมถึงยังสามารถใช้แนวทางนี้สำหรับสินทรัพย์ใดๆที่ต้องการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้อีกด้วย

2.การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามปริมาณการใช้งาน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามปริมาณการใช้งานคือแนวทางที่ทำให้เกิดการบำรุงรักษาหลังจากมีการใช้งานไปแล้วช่วงเวลาหนึ่ง (เช่นทุกๆ“ X” ของกิโลเมตร, ไมล์, ชั่วโมงหรือรอบการผลิต)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามปริมาณการใช้งาน จะช่วยให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ยังคงทำงานได้ตามที่ผู้ผลิตต้องการ ไม่เหมือนกับการบำรุงรักษาตามระยะเวลาซึ่งเกิดขึ้นตามกำหนดที่เข้มงวดกว่า วิธีการนี้สามารถใช้ตรวจสอบได้ทุกเดือนหรือทุกหกเดือนก็ได้

 

ข้อดี – ข้อเสีย ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ข้อดีของ Preventive Maintenance

 • เพิ่มความปลอดภัย การบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะเข้าไปตรวจสอบและป้องกันกันความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการป้องกันการบาดเจ็บของพนักงาน ลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการฟ้องร้องได้
 • อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น  การเข้าไปตรวจสอบเชิงรุก และป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อแน่ใจว่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ยังสามารถทำงานได้อย่างราบลื่นลดโอกาสเสียหายครั้งใหญ่ เพราะถ้าปล่อยให้ชิ้นส่วนที่ล้มเหลวบางชิ้น จะส่งผลต่ออุปกรณ์โดยรวมส่งผลให้ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ที่มีราคาแพง
 • เพิ่มผลผลิต สถิติในหลายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบำรุงรักษาที่ไม่ดีลดกำลังการผลิตของเครื่องจักรและบริษัทได้ถึง 20% แต่หากคุณบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอสามารถป้องกันการลดลงของประสิทธิภาพการผลิต  ลดเวลาหยุดงานของเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ต้นทุนลดลง ต้นทุนที่มองเห็น ไม่แพงเท่ากับ ต้นทุนที่มองไม่เห็น อาจะมากกว่าถึงสิบเท่าด้วยกัน ถ้าคุณสามารถหา รากของปัญหา Root Cause ในเครื่องจักรแล้วซ่อมบำรุงหรือรักษาสภาพได้ดี จะช่วยลดการบำรุงรักษาเชิงรับ ลดการหยุดงานของเครื่องจักร Machine Downtime และลดความเสียหายของเครื่องจักรโดยรวม ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของบริษัทในที่สุด

 

ข้อเสียของ PM

แม้ว่าข้อดีของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะมีข้อดีที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ต้องพูดถึง

 • ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในธุรกิจขนาดเล็กอาจะพบว่าการ เครื่องมือสำหรับบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการมีราคาสูง และ ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วบริหารจัดการ จึงมีปัญหาด้านงบประมาณได้
 • ต้องการทรัพยากรเพิ่ม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้ประสบความสำเร็จอาจจะต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทำให้อาจจะต้องจ้างบุคลากรเพิ่ม หรือ จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาช่วยจัดการ

 

Reactive Maintenance VS Preventive Maintenance แตกต่างกันอย่างไร?

การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารนั้นกล่าวได้ว่า การบำรุงรักษาแบบเชิงรับ (Reactive Maintenance) ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  สิ่งของทุกชิ้นสามารถเสียหายได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตามเราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้โดยการใช้การบำรุงแบบเชิงรุก และเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างการบำรุงรักษาแบบเชิงรุกและเชิงรับกันดังต่อไปนี้

 • การบำรุงรักษาเชิงรับ : มุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติแล้ว ช่างซ่อมบำรุงจะระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ.
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  : มุ่งเน้นไปที่การบำรุงรักษาตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ เป้าหมายของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คือ การดูแลอุปกรณ์ต่างๆที่ยังทำงานอยู่ให้ทำงานได้ตามปกติต่อไป วิธีนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายสูงและลดโอกาสการทำงานผิดปกติในอนาคตอีกด้วย

ความเข้าใจผิดทั่วไป คือ การบำรุงรักษาแบบเชิงรับนั้นไม่ดี ความจริงก็คือแผนกที่ดูแลบริหารทรัพยากรหรือฝ่ายซ่อมบำรุงส่วนใหญ่จะมีการบำรุงรักษาเชิงรับและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันร่วมกันตลอด เนื่องจากการที่เราจะคาดการณ์และป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์และสินทรัพย์ทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่ยาก

 

4 กิจกรรมสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคืออะไร?

4 ขั้นตอนสำคัญมีดังนี้: การตรวจสอบ, การตรวจจับ, การแก้ไข และการป้องกัน เรามาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนทำงานกันแบบไหนกันบ้าง

1.การตรวจสอบ

การตรวจสอบเป็นส่วนที่จำเป็นของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการช่วยเหลือองค์กรใน 2 วิธี วิธีแรกการตรวจสอบเครื่องจักร สารหล่อลื่นเครื่องจักร รวมถึงสถานที่ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักร อุปกรณ์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน การตรวจสอบเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเสียหายและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอีกด้วย อันดับที่สองคือการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อปกป้องทรัพย์สินเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดทำงานได้ตามที่ผู้ผลิตต้องการ

2.การตรวจจับ

การใช้งานจนพังนั้นอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้จัดการทรัพยากรกายภาพจำนวนมากเลือกใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพราะมันช่วยให้พบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่ปัญหายังค่อนข้างแก้ไขง่ายและใช้เงินไม่มากนัก

3.การแก้ไข

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสนับสนุนให้ผู้จัดการทรัพยากรกายภาพใช้แนวทางเชิงรุกในการดูแลอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น หากตรวจพบปัญหา (หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น)ผู้จัดการทรัพยากรกายภาพจะเข้าแก้ไขปัญหาทันทีก่อนที่มันจะแย่ลงหรือไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป

4.การป้องกัน

ผู้จัดการทรัพยากรกายภาพสามารถรวบรวมบันทึกการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเพื่อเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตและแก้ไขปัญหาที่เกิดซ้ำกับอุปกรณ์ นั้นๆ วิธีนี้จะช่วยลดความเครียดและเพิ่มผลผลิตได้เมื่ออุปกรณ์ทำงานตามที่ควร เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นไปที่งานบำรุงรักษาเชิงรุก (แทนที่จะเป็นเชิงรับ)

 

อะไรคือตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของ Preventive Maintenance

 • ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ถ้าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของคุณมีประสิทธิภาพ คุณจะวัดผลได้โดยการตรวจวัดจากเวลาการหยุดงานของเครื่องจักร Machine Downtime จะลดลงอย่างมันัยสำคัญและผลผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้น

 

 • ประหยัดต้นทุน : ค่าอุปกรณ์การซ่อมแซม ค่าแรงจะลดลง คุณจะสามารถลดการซ่อมบำรุงแบบตอบสนอง Reactive Maintenance ได้ช่วยในการลดเวลาการทำงานของพนักงานนอกเวลาที่ต้องคอยสแตนบายว่าเครื่องจักรอาจจะเสียหายได้ทุกเมื่อ ลดต้นทุนค่าอุปกรณ์และอะไหล่ได้ เพราะเมื่อคุณมีการกำหนดเวลาล่วงหน้าแล้ว การสั่งชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆจะมีการจัดส่งในราคาที่ถูกที่สุด แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีการวางแผน จนเกิดเหตุเครื่องจักรพังลงและคุณไม่มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมในสินค้าคงคลังคุณจำเป็นจะต้องใช้การส่งด่วนที่สุดที่มีราคาแพง

 

ตัวอย่างแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1.ต้องมีเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร

ในการบริหารจัดการโรงงานและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หมายความ คุณต้องมีเป้าหมายเดียวกันทั้งเจ้าของบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงช่างซ่อมบำรุงของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องมือและกระบวนการที่จำเป็น รวมทั้งมีบุคลากรที่รับผิดชอบโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

2.สร้างและจัดทำรายงานการตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การสร้างและทำรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะเป็นการทำความเข้าใจโครงการสร้างซ่อมบำรุงของเครื่องจักรทุกชนิด อาจจะเริ่มจากการทำ Preventive Maintenance Process Flow และค่อยทำเป็นลิสต์สำหรับการตรวจสอบการซ่อมบำรุง เพื่อที่จะสามารถมอบหมายและสรุปงานกับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงต่อไป

ตัวอย่างของ PM process flow รูปจาก oracle

ถ้าคุณสามารถสร้างลิสต์รายการตรวจสอบที่ถูกออกแบบมาอย่างดีจะช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์และจะสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร Machine Reliability และอื่นๆอีกมามาย ในการสร้างรายการตรวจสอบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน PM ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 • สรุปเป้าหมายการบำรุงรักษาของคุณ
 • เลือกทรัพย์สินหรือเครื่องจักรที่จะซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร สถานที่ของคุณ
 • จดทุกคำแนะนำ มาตรฐานการซ่อมบำรุงและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
 • สรุปงานที่ต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกันในเครื่องจักรหรือทรัพย์สินแต่ละชิ้น
 • สร้างรายงานการตรวจสอบ
 • ฝึกอบรมบุคลากร
 • ติดตามผล เก็บสถิติและปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น

3.ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทรัพย์สินหรือเครื่องจักรพัง!!

ถ้าคุณสามารถค้นหาต้นเหตุจนเจอและสามารถระบุสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรคุณพังได้ คุณจะสามารถสร้างโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการลดโอกาสของความล้มเหลวนั้นๆ การพังของอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งในเครื่องจักร ในหลายกรณีเกิดจากการสึกหรอของเครื่องจักร ปัญหาด้านอุณหภูมิ และ การหล่อลื่นในระบบ

**บทความนี้จะลงรายละเอียดเพิ่มเติมที่ด้านล่าง การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ!!

4.คุณต้องทำความคุ้นเคยกับเครื่องจักร

หากคุณกำลังจัดการเครื่องจักรใหม่แกะกล่อง สิ่งแรกที่จำเป็นคือการอ่านคู่มือและทำความรู้จักรคุ้นเคยกับอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เครื่องจักรของคุณให้ดีที่สุด เมื่อนำไปใช้งานได้แล้วอย่าลืมส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน อุปกรณ์สู่ช่างเทคนิก และฝ่ายที่ต้องอยู่หน้างาน

5.รวมทุกองค์ความรู้และอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของบริษัทคุณ พนักงานต้องเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนวิธีการดูแลเครื่องจักรของตน (มีความเป็นเจ้าของเครื่องจักร) นอกจากนี้หากผู้ปฎิบัติงานได้รับการฝึกฝนและถูกปฎิบติในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าของธุรกิจ พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะจับตาดูกิจกรรมอุปกรณ์ที่น่าสงสัย เช่น เครื่องสั่นผิดปกติ มีเสียงที่ผิดปกติ และแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า

6.เริ่มต้นตารางการบำรุงรักษาตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรแนะนำ

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องจักรหนักพวกเขามักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทดสอบเครื่องจักร ่เช่น การกดดันในภาวะต่างๆ การใช้งานที่ผิดปกติ ทดสอบความสกปรกของน้ำมันหล่อลื่น ก่อนที่จะส่งไปให้ลูกค้าใช้งาน เพื่อที่เขาจะแนะนำได้ว่าคุณควรจะบำรุงรักษาอย่างไร เช่น ในเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันควรมีค่าไม่สูงกว่า ISO 13/10 หรือ มีน้ำเข้าไปผสมในน้ำมันไม่ควรเกิน 300 PPM เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมของแผนการซ่อมบำรุง อย่างไรก็ตามคุณควรพิจาณาถึงองค์ประกอบอื่นควรคู่ไปด้วย เช่น เครื่องจักรคุณทำงานในสภาพอางกาศท้องถิ่นหรือมีสภาพพื้นที่เฉพาะ อยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นและความร้อนเป็นจำนวนมาก อาจจะส่งผลให้ระยะเวลาบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่สั้นลง

7.ติดตามข้อมูลทั้งหมดและบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลง

หลังจากเริ่มทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสักระยะคุณจะสามารถสะสมข้อมูล เก็บสถิติ สามารถดูได้ว่ามีการดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรใดไปบ้าง ณ เวลาใด คุณจะสามารถเทียบสถิติกับเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ที่คล้ายคลึกกันเพื่อหาว่าการบำรุงรักษาแบบใดให้ประสิทธิภาพดีกว่า รู้ถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ มากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงต้นทุนจมในการสต็อกอะไหล่สำรองจะลดลง คุณภาพของข้อมูลจะช่วยให้ทีมผู้บริหารตัดสินได้อย่างชาญฉลาด

 • บทความที่เกี่ยวข้อง : CMMS คืออะไร และช่วยปรับปรุงคุณภาพการซ่อมบำรุงได้อย่างไร

 

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของ Preventive Maintenance 

เพียงคุณให้ความสำคัญมากขึ้น 20 % กับการดูแลรักษาเชิงป้องกัน จะสามารถลดต้นทุนและความเสียหายจากการบำรุงรักษาเชิงรับ (Reactive Maintenance) ลดถึง 80 % ทั้งลดอัตราการซ่อม ลดต้นทุนการสำรองอะไหล่ที่คุณต้องสำรองไว้สำหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว

แต่ยังมีวิธีที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาให้มากยิ่งขึ้น !! นั่นคือ. . .

การบำรุงรักษาที่ต้นเหตุของการพังของเครื่องจักร  (Root cause machine downtime) 

จากงานวิจัยของบริษัท Shell ที่ได้เก็บข้อมูลของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรไฮดรอลิก เพื่อหาว่า สาเหตุที่ทำให้เครื่องไฮดรอลิกต้องหยุดเดิน โดยสาเหตุต่างๆเกิดจาก…

 • 80% ของน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้มีสภาพไม่สมบูรณ์
 • 10% จากการวิเคราะห์ปัญหาไม่ถูกต้องรวมทั้งไม่มีความรู้ดีพอที่จะทำการแก้ไข
 • 10% เกิดจากการติดตั้งระบบไม่ดี เช่น ชิ้นส่วนต่างไม่ได้เข้ากันพอดี ซีลรั่ว

อีกทั้งทางเชลล์ได้ทำการศึกษาผลที่ได้จาก Shell e-quip (โปรแกรมการดูแลสภาพเครื่องจักรของเชลล์) โดยตรวจสอบน้ำมันตัวอย่างที่เอาออกมาจากเครื่องจักรโดยตรง  พบว่าการปนเปื้อนและการกรองน้ำมันที่ไม่ดีเป็นสาเหตุหลักถึง 60% ของปัญหา  การสึกหรออย่างผิดปกติ 22%  การเสื่อมของน้ำมัน 12% และคุณภาพของน้ำมันเองอีก 6%

จะเห็นว่า 80% ของการหยุดงานของเครื่องจักร มาจากน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้มีสภาพไม่สมบูรณ์คือ ปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งของระบบไฮดรอลิก

นอกจากคุณจะต้องให้ความสำคัญกับการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในเครื่องจักร อุปกรณ์ แล้ว ถ้าคุณให้ความสำคัญในการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน โดยเล็งเห็นว่า “น้ำมันหล่อลื่น” ในเครื่องจักร ถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถซ่อมบำรุงให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาได้ จะเป็นการช่วยให้การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก

 

 

 • หากท่านต้องการนำเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็ปเราไปใช้งานเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้โดยไม่มีผลประโยชน์ โปรดติดลิ้งค์เครดิตกลับมาหาเราที่หน้านี้
 • ข้อมูลอ้างอิ1 / 2 / 3 / 4 / 5

You may also like

Copyright © 2023 สงวนสิทธิ์ทุกประการ Good Material