IMC : Integrated Marketing Communication คือ แนะนำวิธี การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

by goodmaterial
Integrated Marketing Communication คือ

ในยุคปัจจุบันสงครามแย่งยิ่งความสนใจจากลูกค้าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น บริษัทส่วนใหญ่จึงต้องอัดฉีดงบประมาณรวมทั้งเสริมกำลังคนเพื่อเข้ามาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทใช้สื่ออย่างเหมาะสมใช้ช่องทางการตลาดทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าหมายคือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รักษากลุ่มลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่ โดย IMC หรือ Integrated Marketing Communication คือ สิ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยคุณใช้สื่ออย่างเหมาะสมครับ

ในบทความนี้ Good Material จะมาอธิบายถึง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  ประโยชน์ที่คุณได้รับ วิธีการสร้างการสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

IMC : Integrated Marketing Communication คือ

IMC : Integrated Marketing Communication คือ คำที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ” ในที่นี้ Marketing Communication คือ กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่บริษัทหรือบุคคลใช้ในการเข้าถึงลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยมีองค์ประกอบคือ ข้อความ (สิ่งที่แบรนด์พูด) , สื่อ (พื้นที่ที่ข้อความส่งออกไป) และ เป้าหมาย (บุคคลหรือลูกค้าที่ได้รับสาร) เมื่อเสริมคำกับว่า Integrated หรือ บูรณาการ จึงรวมเป็นการสื่อสารการตลาดที่ใช้หลากหลายช่องทางร่วมกัน

ในการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการฝ่ายบริหารและการตลาดจะปรับกระบวนการและโครงสร้างการตลาดทั้งหมดให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและวิสัยทัศน์ บางส่วนสื่อและช่องทางการตลาดที่บริษัทสามารถใช้ได้มีดังนี้ครับ

 • วิทยุ
 • โทรทัศน์
 • หนังสือพิมพ์
 • จดหมาย / จดหมายอิเล้กทรอนิกส์ (Email)
 • Social Media
 • Events
 • Public Speaking
 • Articles (Blog)

ในยุคที่บริษัทส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการทำสื่อดิจิตอลการทำการตลาดจึงถูกนิยามออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

 • Outbound  Marketing (การตลาดแบบดั่งเดิม) : ในการทำการตลาดแบบดั่งเติมบริษัทจะออกโน้มน้าวหาลูกค้า เช่น การไปซื้อสื่อโฆษณาผ่านทีวี และ วิทยุ เพื่อหวังว่าลูกค้าที่ได้ดูได้ฟังจะเข้ามาเป็นลูกค้าของคุณ หรือ ถ้าเป็นการขายจะเป็นการโทรไปหาคนแปลกหน้าที่อาจจะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกค้า “Cold Call”
 • Inbound  Marketing (Digital) : การตลาดสมัยใหม่ใช้ประโยชน์จากการเกิดมาของ Search Engine อย่าง Yahoo , Google , Youtube และอื่นๆ ที่เมื่อลูกค้ามีปัญหาหรือความต้องการจะเข้ามาค้นหาผ่านการตั้งคำถาม บริษัทหรือแบรนด์ก็จะใช้การตลาดผ่านเนื้อหา เช่น บล็อกบทความ (บทความที่คุณกำลังอ่านนี้ก็เช่นกัน) สื่อวีดีโอ เพื่อดึงดูดว่าที่ลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้า

 

การเตรียมตัวก่อนเริ่มทำ IMC

การสร้างแคมเปญการตลาดแบบ Integrated Marketing Communication เป็นการกระบวนการที่ซับซ้อ้นกว่าการสร้างแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียหรือการใช้ป้ายโฆษณา เนื่องจากคุณใช้หลายช่องทางในการส่งข้อความเดียวกันดังนั้นการเตรียมตัวก่อนเริ่มทำ IMC จึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยคุณสามารถเตรียมตัวได่ดังนี้

1.การจัดจำแหน่ง :

 

กระบวนการทำ Integrated Marketing Communication

 

โครงใหญ่ 0

1

1

ประโยชน์ 2

วิธีสร้าง IMC : 3

https://www.prismglobalmarketing.com/blog/4-steps-to-developing-an-integrated-marketing-communications-strategy

 

 • หากท่านต้องการนำเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็ปเราไปใช้งานเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้โดยไม่มีผลประโยชน์ โปรดติดลิ้งค์เครดิตกลับมาหาเราที่หน้านี้

You may also like

Copyright © 2023 สงวนสิทธิ์ทุกประการ Good Material